STV má v pláne zameriavať neplatičov

(Dátum uverejnenia: 30. 01. 2000)
     Od budúceho týždňa začína Slovenská televízia (STV) zameriavať neplatičov koncesionárskych poplatkov. Podľa štatistických údajov ich stále zostáva okolo 238-tisíc, čím STV môže teoreticky prichádzať mesačne až o 17 miliónov korún. "Predpokladáme, že časť neplatičov spadá do skupiny občanov, ktorí sú od platenia oslobodení, ale zvyšní doteraz využívali diery v zákone," uviedol v tejto súvislosti pre Internetové noviny vedúci riaditeľských útvarov ústredného riaditeľa STV Ľuboš Jariabka. (V súčasnosti je na Slovensku 1 821 441 domácností, ktoré vlastnia televízor - údaj je z 31. 12. 1998, novšie čísla zatiaľ publikované neboli - z nich je 368 621 oslobodených od platenia.) Neplatičom hrozí pokuta za omeškanie - 5000 Sk pri fyzických osobách a 15 000 Sk pri právnických osobách za každý omeškaný mesiac.
     Zameriavať sa bude špeciálnym technickým zariadením namontovaným v skriňovom aute, ktoré bude na báze vyžarovania istého žiarenia zo vzdialenosti 30 metrov identifikovať signál. Najjednoduchšia práca bude v rodinnej zástavbe, najzložitejšia na sídliskách. "Technika nie je finančne náročná, lebo na pokutách ju zaplatia dvaja koncesionári," spresnil Ľ. Jariabka. STV preto uvažuje o zakúpení ďalších zariadení, aby bol celý proces rýchlejší. Po odhalení pošle STV neplatičovi dve upomienky na úhradu a po nich už bude nasledovať platobný súd, ktorý k poplatkom zaúčtuje aj pokutu za omeškanie. Zameriavanie je súčasťou dôsledného uplatňovania zákona o koncesionárskych poplatkoch, ktorý vstúpil do platnosti vlani 1. septembra a ktorý má v súčasnosti tvoriť kostru príjmov STV. V minulom roku do pokladnice STV priniesol okolo 900 miliónov korún, v tomto roku sa počíta so 156-miliónovým zvýšením.
     Nárast počtu platičov STV zaznamenala už v júli, keď bol zákon publikovaný, a odvtedy ich počet opäť stúpol z 969 074 na súčasných 1 214 288. Mesačný príjem STV tak koncom roka vzrástol na 85 942 000 korún. Stúpol aj počet právnických osôb platiacich koncesionárske poplatky. V decembri ich bolo 11 328, čo je oproti augustu o 1207 viac.
     Nárast počtu platičov pripisuje Jariabka jednoznačne kampani, ktorú STV odštartovala vlani na jar - na začiatku bola zameraná pozitívne v zmysle "ďakujeme, že platíte, lebo aj tento program vznikol vďaka vám", na jeseň začala upozorňovať, že zákon vstúpil do platnosti, ďalšia časť bola postavená na spotoch s osobnosťami a vysvetľovaní právnych aspektov zákona a záverečná, ktorú vysiela STV v súčasnosti, vysvetľuje, na čo sa koncesionárske poplatky použijú.
     Vo väčšine okolitých krajín a krajín EÚ je spôsob výberu koncesionárskych poplatkov podobný ako na Slovensku. STV je pritom počtom vysielacích hodín, štruktúrou programov a počtom zamestnancov podobná fínskej televízii. (ČT a ORF vysielajú viac ako 13 000 hodín ročne, maďarská televízia 11 000, poľská televízia 13 000.) STV vysiela viac ako 10 000 hodín ročne. Pritom iba v Albánsku je koncesionársky poplatok za televíziu nižší ako v SR. Jeden z najvyšších poplatkov má Rakúsko - 321 švajčiarskych frankov (CHF) za rok, Dánsko - 319 CHF, Belgicko - 293 CHF, Nemecko - 241 CHF, Fínsko - 218 CHF, ČR - 41 CHF a SR - 39 CHF (od augusta 1997 platí každá fyzická osoba za televízny prijímač 75 Sk mesačne, čo je o 25 korún viac ako dovtedy).
     Celkový príjem z koncesionárskych poplatkov by sa mal tohto roku vyšplhať na 1,056 miliardy. Pôjde o najväčšiu položku v rozpočte STV, ktorý počíta aj s príjmami z reklamy (230 miliónov), zo štátneho rozpočtu dostane 259 miliónov a sponzoring, výnosy z autorských práv, predaj videokaziet a ďalšie aktivity televízie by STV mali vyniesť približne 155 miliónov. Spolu ide o 1,7 miliardy, čo je o takmer 3 miliardy menej, ako má k dispozícii Česká televízia. "Pritom ide iba o reálny rozpočet. STV by však potrebovala omnoho viac," reagoval Ľ. Jariabka. "Iba technologický deficit predstavuje okolo 4 miliardy, nesmieme zabúdať, že STV sídli v megalomanskej budove, ktorá vyžaduje neustále opravy, a málo peňazí máme aj na program, na ktorý má ČT okolo 2 miliardy. STV má k dispozícii 280 miliónov, čo predstavuje iba slabých 15 percent z rozpočtu ČT. A sú tu ešte ďalšie enormné náklady. Kým Česká televízia neplatí ani pätinu zo svojho rozpočtu za telekomunikačné služby, STV na ne vynakladá viac ako tretinu prostriedkov."
     Povinnosť šíriť svoje vysielanie prostredníctvom Slovenských telekomunikácií (ST) prikazuje STV zákon. V tejto súvislosti nás Ľ. Jariabka upozornil, že situáciu zatiaľ nerieši ani ministerstvo financií, ani ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. "Nik nevie, čo sa stane, keď budú ST privatizované. Nik nám nevie povedať postup, čo bude ďalej," konštatoval. Zákon zatiaľ novelizovaný nebol, ale Ľ. Jariabka nevidí dôvod, aby STV aj po privatizácii musela vysielať tak ako doteraz. STV by svoj signál mohla totiž šíriť lacnejšie cez satelit. "Zjednodušene povedané - z Bratislavy by putoval signál na satelit, z neho na dekodéry na vysielačoch a tam by sa signál z digitálnej podoby znova pretransformoval na súčasnú analógovú podobu, lebo na Slovensku je zatiaľ veľmi málo televízorov schopných prijímať signál v digitálnej podobe." Okrem toho STV v súčasnosti rieši problém, ktorý sa objavil, keď sa počet platičov začal zvyšovať. "Ide o to, že nám v jednom mesiaci prišlo na účet 60 miliónov korún a ďalší mesiac o 20 miliónov viac. Posun v počte koncesionárov však nemohol byť taký dramatický. Nazdávame sa, že peniaze zo Slovenskej pošty po celý čas nechodili pravidelne, ale istý čas boli uložené na účte pošty. Zatiaľ to nevieme preukázať a pošta tvrdí, že to tak nie je," dodal Jariabka.

[Zdroj: Internetové Noviny : Alica Činčárová]
© 2002, Autorské práva správ prevzatých z informačnej agentúry SITA a.s. sú majetkom SITA. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. prípadne jeho iného vlastníka je výslovne zakázané

© 2004 Karol Ďuriš, vysielace.sk